ข่าวสารงานวิชาการรอบรั้วกิจกรรม

โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป.ระยอง เขต 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ครั้งที่ 1

👉🏻โครงการวน บริษัททีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

👉🏻กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”กล่องวิเศษ”

👉🏻สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

👉🏻เทศบาลตำบลเมืองแกลง

👉🏻สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง

👉🏻วิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยองวังหว้า

👉🏻โรงเรียนวัดหนองเกรา

👉🏻โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

👉🏻วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมทั้งภาครัฐและเอกชน

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website