รอบรั้วกิจกรรม

ยินดีต้อนรับโรงเรียนไทยรัฐ 108 (สำนักทอง)

วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเจริญสุขให้การต้อนรับโรงเรียนไทยรัฐ 108 สำนักทอง เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website