ข่าวสารงานวิชาการรอบรั้วกิจกรรม

Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต

วัน อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายวิษณุ กุณฑลบุตร ผูัอำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูสกัลยา คำต่อตั้ง เข้ารับรางวัล Best Practice โครงการโรงเรียนสุจริต พร้อมนำผลงานการจัดการขยะแบบครบวงของโรงเรียนเข้าร่วมแสดงในงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website