รอบรั้วกิจกรรม

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ครูพิทักษ์ รัตนวิจิตร และครูสุธาสินี เสน่ห์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 11 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ณ ปั๊มไต๋ ปิโตเรียม เพื่อความปลอดภัยของลูกๆนักเรียนเขาเรา

bcrs

http://www.bcrs.ac.th/website